Κατάθεση Δικαιολογητικών για Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

Πληροφορίες δίδονται από το Ιταλικό Ινστιτούτο της Αθήνα και τα χαρτια κατατίθονται στο Ιταλικό Προξενείο της Αθήνας. Οι ημερομηνίες κάθε χρόνο ανακοινώνονται.