ΙΑΤΡΙΚΗ στην ΙταλίαΓια την εισαγωγή στην Σχολή της Ιατρικής απαραίτητες είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις! Οι εξετάσεις είναι Πανιταλικές, την ίδια χρονική στιγμή γράφουν τα ίδια θέματα. 80 ερωτήσεις σε θέματα Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία, Κουλτούρα-Λογική. Όποιος πιάσει την βάση εισάγεται. Οι βάσεις διαφέρουν από πόλη σε πόλη !Εμείς έχουμε τις βάσεις όλων των πόλεων. Χρειάζεται μία πολύ καλή προετοιμασία στην Ιταλική Γλώσσα στα ειδικά μαθήματα καθώς και μια σωστή επιλογή στην πόλη για να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείται να απευθυνθήτε στην Γραμματεία τους Κέντρου μας στα τηλέφωνα 210.3303695 και 210.3303696. Web:  http://www.italingua.gr/index.php/el/2015-03-30-11-33-54/iatriki-sxoli