ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΙΝΟ (τμήμα Νομικής)

Δεν αναγνωρίζεται η Σχολή της Νομικής του Πανεπιστημίου του ΚΑΜΕΡΙΝΟ.

[50/13-07-2007] Άρση του ομοταγούς του Τμήματος Νομικής του Universita degli Studi di Camerino της Ιταλίας
Μετά τον έλεγχο που έγινε στον Οδηγό σπουδών του παραπάνω Τμήματος Νομικής προκύπτει ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ομοταγούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρ.3 παρ.η΄ του Ν.3328/2005. Ειδικότερα, το Τμήμα Νομικής του παραπάνω Πανεπιστημίου δεν έχει οργανωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο του νόμου και ισχύει σε όλες τις Νομικές Σχολές των ελληνικών Α.Ε.Ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν την παραπάνω άρση, η οποία θα ισχύσει για τους εγγραφέντες φοιτητές από το Σεπτέμβριο του 2007

http://www.doatap.gr