Νέα Τμήματα Προετοιμασίας για Ιταλικά Πανεπιστήμια 21-06-2010


Νέα τμήματα προετοιμασίας για υποψήφιους Ιταλικών ΑΕΙ ξεκινούν στις 21-06-2010

Επικοινωνήστε με το 210.3303695 για συμμετοχή

Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Αρχιτεκτονική, Πολιτικών Μηχανικών, και όλες οι Πανεπιστημιακές Σχολές!

Alessia Darra