ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πριν επιλέξετε το Ιταλικό Κέντρο Προετοιμασίας ρωτήστε:

1. Εάν είναι φροντιστήριο Ιταλικής Γλώσσας
2. Πόσα χρόνια είναι στο χώρο (ζητήστε έναρξη εργασιών από την εφορία) Υπάρχουν επιτήδειοι που δηλώνουν εμπειρία πολλών ετών και δεν είναι...... ούτε 6 μήνες στο χώρο!
3. Εάν  η Διεύθυνση είναι καθηγητές της Ιταλικής Γλώσσας.
4. Ζητήστε στοιχεία και αριθμό προηγούμενων μαθητών που εισήχθησαν στα Ιταλικά Πανεπιστήμια.
5. Η εμπειρία αποκτάται με τα χρόνια και τις επιτυχίες.
6. Εάν σας μιλούν για εισαγωγή 100% σε κλειστά νούμερα με Πανιταλικές εξετάσεις, είναι παραπλάνηση διότι οι εξετάσεις είναι αδιάβλητες καιπρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί.
7.Η ευθύνη για την καθοδήγηση είναι αποκλειστικά και μόνο του μεσολαβητή, γι αυτό ζητήστε γραπτό συμβόλαιο αυτά που θα ειπωθούν.
8. Η εξειδίκευση του αντικειμένου έγκειται στην καθαυτού και μόνο ενασχόληση με το αντικείμενο. Για παράδειγμα ΔΕΝ λέγεται ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ένα φροντιστήριο που κάνει 5 γλώσσες.
9. Η Πείρα η Εμπειρία και η Τεχνογνωσία αποκτώνται με τα χρόνια εργασίας.
10. ΘΑ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΕΤΕ.