ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΙΤΑΛΙΚΑ

 Καινούργια Τμήματα Ορολογίας για τα Ιταλικά Πανεπιστήμια, ξεκινούν ανά δύο μήνες για Υποψηφίους που έχουν ήδη κάνει Ιταλικά, και βρίσκονται σε επίπεδο intermedio ή medio. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Κέντρου τηλ. 210.3303695 Υπεύθυνη κυρία Δάρρα, κύριος Λιλιόπουλος

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Το ItaLinGua σε συνεργασία με το ItaLoGrammA 
http://www.italingua.gr/index.php/topicitem/view/202/154