Σπουδές στην Ιταλία : Νέα Τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Υποψηφίων Ιταλικών Πανεπιστημίων

Νέα τμήματα Ιταλικής Γλώσσας για υποψηφίους Ιταλικών Πανεπιστημίων, διοργανώνονται από 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011. Επικοινωνήστε άμεσα με την Γραμματεία του ItaLinGuA, στην διεύθυνση http://www.italingua.gr/index.php/contactpage ή καλέστε μας στο 210.3303695

ItaLinGuA