Σπουδές στην Ιταλία

Ιταλικά Πανεπιστήμια. Σπούδασε Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Πολυτεχνείο, Αρχιτεκτονική, Ψυχολογία, Νομική, Καλών Τεχνών και όλες όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές, σε κορυφαία Κρατικά Ιταλικά Πανεπιστήμια, χωρίς ενδοιασμούς μη αναγνωρίσεως. Όλα τα Κρατικά Ιταλικά Πανεπιστήμια είναι άμεσα αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην Δικατσα)
http//:www.italingua.gr