Πρόγραμμα των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ιταλικά Πανεπιστήμια 2011Ιατρική Οδοντιατρική 5 Σεπτεμβρίου
Κτηνιατρική 6 Σεπτεμβρίου 
Αρχιτεκτονική 7 Σεπτεμβρίου
Υγειονομικά Επαγγέλματα 8 Σεπτεμβρίου
------------------------------------
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ http://www.italingua.gr