ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΕΙ 2012Τα Νέα Τμήματα προετοιμασίας για τα Ιταλικά Πανεπιστήμια ξεκινούν 
στις 5 Οκτωβρίου 2011.
Προετοιμασία για όλα τα Κρατικά Πανεπιστήμια. Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Πολυτεχνείο, Αρχιτεκτονική, Νομική, Ψυχολογία, Καλών Τεχνών  και όλες οι Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνειακές Σχολές. Διδάσκουν έμπειροι Ιταλοί και Έλληνες Καθηγητές
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
21 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ ΙΤΑΛΙΚΑ
2103303695
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ