ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Νέα τμήματα προετοιμασίας για Ιταλικά Πανεπιστήμια αρχίζουν 
5 Νοεμβρίου 2011
Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Αρχιτεκτονική, Πολυτεχνείο, Ψυχολογία, Καλών Τεχνών, Γυμναστική Ακαδημία κ.α.
Εγγραφές καθημερινώς από 9.30 - 14.00
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2103303695
περισσότερα . . .