Καινούργια Τμήματα για Ιταλικά Πανεπιστήμια 23/01/2012

Καινούργια Τμήματα Ιταλικών Πανεπιστημίων σχηματίζονται από 23 Ιανουαρίου 2012. Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν, οποιαδήποτε Πανεπιστημιακή Σχολή της Ιταλία θα πρέπει να απευθυνθούν έγκαιρα στην Γραμματεία του Κέντρου, (210.3303695 ή 6973745645 κυρία Δάρρα) να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής τους για να μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα του Ιανουαρίου του 2012.
Ιατρική, Οδοντιατρική, Φυσιοθεραπεία, Φαρμακευτική, Αρχιτεκτονική, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών και όλες οι Πολυτεχνιακές και Πανεπιστημιακές σχολές. Όλα τα Πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) δεν χρειάζεται εξετάσεις για την αναγνώριση και το κόστος ζωής είναι το ίδιο με της Ελλάδος.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Σπουδές στην Ιταλία μπορείτε να βρείτε εδώ ItaLinGuA
ή για Πανεπιστημιακές σχολές εδώ ItaLinGuA-Κρατικά Πανεπιστήμια 
δείτε το σχετικό βίντεο