ΒΓΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΙΤΑΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΕΙ


1)  Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria lingua italiana4 settembre 2012 


2) Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria lingua inglese 5 settembre 2012 


3)di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto 6 settembre 2012 


4) Medicina Veterinaria 10 settembre 2012 


5) Professioni sanitarie 11 settembre 2012απο το Ιταλικό Υπουργείο παιδείας (miur)
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΕΙ 210.3303695


www.italingua.gr