Νέα Τμήματα Υποψηφίων για Ιταλικά Πανεπιστήμια 2012

Νέα τμήματα για υποψήφιους 2012, ξεκινούν αμέσως μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Ψυχολογία, Νομική, Πολυτεχνείο, Αρχιτεκτονική και όλες οι Πανεπιστημιακές Σχολές. Κρατικά Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην Ιταλία.. Άμεση αναγνώριση στην Ελλάδα και Παγκοσμίως. Υψηλό επίπεδο σπουδών. Το κόστος των Ιταλικών Πανεπιστημίων είναι πολύ χαμηλό. Κόστος ζωής στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες www.italingua.gr ή καλέστε το 210.3303695. Υπεύθυνοι για Σπουδές στην Ιταλία κ. Λιλιόπουλος και κυρία Δάρρα.