ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ)

Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εγγραφές για την Σχολή της Ιατρικής (Αγγλόφωνο τμήμα) ....
περισσότερα...