ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ItaLinGuA

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ITALINGUA ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ Α Χ Ε Ι Α στην οδό Δωδεκανήσου 37, είσοδος από Βουλιαγμένης

 http://www.italingua.gr/index.php/news/view/318