Προετοιμασία ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ για εγγραφές τον Σεπτέμβριο 2015

Νέα υπερεντατικά τμήματα προετοιμασίας για Ιταλικά Πανεπιστήμια.
Έναρξη τμημάτων 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα.
Άμεση επικοινωνία για εγγραφή.
κλικ στο σύνδεσμο ItaLinGuA_ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ