Νέα Τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Αρχιτεκτονική της Ιταλίας

Νέα τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή σε Ιταλικά Πανεπιστήμια.

Έναρξη 22  Ιουνίου 2015
πληροφορίες 210.3303695  κι.ν 6973745645

Ιατρική, Οδοντιατρική,  Κτηνιατρική, Αρχιτεκτονική, Νομική, Πολυτεχνείο, Πολιτικών Επιστημών και όλες οι Πανεπιστημιακές σχολές

περισσότερα .....