Σπουδάστε την Ιταλική Γλώσσα, εξ' αποστάσεως μέσω internet. 
ItaLinGuA-DiGiTaLe. Μαθήματα on-line από το εξειδικευμένο προσωπικο του ItaLinGuA-LiLioPouLoS 24 Χρόνια ΜΟΝΟ Ιταλική Εκπαίδευση 

25 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας